Algemene voorwaarden

NB Openwet is een prototype en (nog) geenszins een betrouwbare bron van rechtskennis.

Essentie

De informatie vermeldt op de user-generated-content-delen van de website, waaronder de wiki's, is zeer veranderlijk en aan te passen door iedereen. Er is geen redactionele controle op deze teksten. Let dus op met wat je voor waar aanneemt en check de bronnen en verwijzingen. Daarnaast zijn de functionaliteiten van Openwet constant in ontwikkeling. We spannen ons in om de wetten en rechtspraak regelmatig te controleren bij officiële overheidsbronnen, maar ben je afhankelijk van juridische juistheid, controleer je bronnen en verwijzingen. Verdere informatie op de website stellen we met zorg samen, maar controleer uiteindelijk zelf de bronnen en verwijzingen. De geboden informatie is al helemaal niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik Openwet dan niet. Bekijk ons privacybeleid http://openwet.nl/privacy.html waar wordt uitgelegd hoe we jouw gegevens verzamelen en gebruiken.

Het is de gebruiker van deze site uitdrukkelijk toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Openwet, informatie diensten of producten van deze site openbaar te maken of te verveelvoudigen. Voorwaarde hiervoor is dat een juiste bron wordt vermeld en onder dezelfde voorwaarden de informatie wordt verspreid. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl

Wanneer je problemen ondervindt op deze site, dan vragen we je ons daarvan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar openwet@iura.io; wij proberen dan het probleem binnen afzienbare tijd op te lossen.

Je mag:

 • Onze inhoud en andere media gratis lezen en afdrukken;
 • Onze inhoud en andere media onder vrije licenties hergebruiken en delen;
 • Bijdragen aan de verschillende sites en Projecten of deze bewerken onder vrije en open licenties.

Als je deze regels aanhoudt:

 • Je neemt verantwoordelijkheid voor jouw bewerkingen (we hosten slechts de inhoud en het systeem);
 • Je schendt geen auteursrechten of andere wetten;
 • Je beschadigt onze technologische infrastructuur niet;

Weet daarbij dat:

 • Jij jouw bijdragen met een vrije licentie licenseert - In het algemeen moet jij jouw bijdragen aan onze sites of Projecten licenseren met een vrije licentie (tenzij jouw bijdrage in het publieke domein is geplaatst);
 • De inhoud van de pagina's is alleen bestemd voor informatieve doeleinden en is geen professioneel advies.

Gebruiksvoorwaarden

Openwet (wij) is een project om op een gebruiksvriendelijke manier rechtskennis te verzamelen en ontwikkelen onder een vrije licentie en in het publieke domein.

De gebruiker (jij) kan als lezer, redacteur, auteur of bijdrager Openwet gebruiken om commentaar te verzamelen en ontwikkelen op het recht. Voordat-- jij dat doet, willen we je vragen om de volgende Gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") te lezen en ermee in te stemmen.

 1. Algemeen

We beschrijven in de gebruiksvoorwaarden onze verhouding met jou als gebruiker, en de rechten en verantwoordelijkheden die ons beider richting geven. In het algemeen dragen wij geen inhoud bij, monitoren de inhoud niet en verwijderen die niet (met de zeldzame uitzondering van zaken die betrekking hebben op deze Gebruiksvoorwaarden of het voldoen aan wettelijke eisen in het kader van Notice&Takedowns). Dit betekent dat de redactionele controle en het inhoudbeheer in jouw handen ligt en die van jouw medegebruikers. Wij hosten de inhoud alleen.

De gemeenschap - het netwerk van gebruikers dat de site uitbouwt en gebruikt - is het primaire middel waarmee de doelen van onze missie worden bereikt. De gemeenschap draagt bij aan onze sites en helpt die te besturen.

We verwelkomen je graag als bijdrager, redacteur of auteur, maar we gaan er wel vanuit dat je je houdt aan het vastgestelde beleid. Omdat we alle inhoud gratis en vrij beschikbaar maken voor het publiek, vereisen we in het algemeen dat al jouw bijdragen gemaakt worden onder een vrije licentie of geplaatst worden in het publieke domein.

Weet dat jij juridisch verantwoordelijk bent voor al jouw bijdragen, bewerkingen en het hergebruik van inhoud van de site volgens Nederlands recht (en mogelijk inclusief de wetten van het land waar je leeft of het land waar je inhoud bekijkt of bewerkt). Zorg dat je je hiervan bewust bent als je inhoud toevoegt. Bedenk dat de inhoud die wij hosten gericht is op algemene informatie, dus als je informatie van een expert nodig hebt voor een bepaalde vraag (bij uitstek op juridisch gebied), zoek dan hulp bij een gekwalificeerde professional. Daarnaast gelden belangrijke mededelingen en voorbehouden, dus lees alsjeblieft deze Gebruiksvoorwaarden in hun geheel.

 1. De dienst

Openwet stimuleert de groei, ontwikkeling en distributie van vrije rechtskennis, host om niet de volledige inhoud van ons project aan het publiek. We zijn echter slechts een hostingdienst, en onderhouden de infrastructuur en bieden een organisatorisch kader dat onze gebruikers in staat stelt rechtskennis op bouwen en uit te bouwen door hen zelf inhoud te laten bijdragen en bewerken. Vanwege onze unieke rol, zijn er een paar dingen waar jij je van bewust moet zijn in onze relatie met jou, de projecten, en de andere gebruikers:

Wij hebben geen redactionele rol: omdat de wiki's gezamenlijk worden bewerkt, is alle inhoud die wij hosten geleverd door gebruikers zoals jijzelf, en wij hebben geen redactionele rol. Dit betekent dat we in het algemeen geen inhoud bijdragen aan het project en deze niet monitoren, en we aanvaarden ook geen enkele verantwoordelijkheid voor deze inhoud. We staan ook niet achter eventuele adviezen die geuit worden via ons project, en wij vertegenwoordigen of garanderen niet de waarheidsgetrouwheid, juistheid of betrouwbaarheid van enige door de gemeenschap bijgedragen inhoud. In plaats daarvan, bieden we eenvoudigweg toegang tot de inhoud die jouw collegagebruikers hebben bijgedragen en bewerkt.

Je bent verantwoordelijk voor jouw handelingen:' Je bent wettelijk verantwoordelijk voor jouw bewerkingen en bijdragen aan het project, dus voor je eigen bescherming hoor je voorzichtig te zijn en te voorkomen dat door jou bijgedragen inhoud kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid onder de van toepassing zijnde wetgeving. Voor de duidelijkheid: van toepassing zijnde wetgeving omvat tenminste Nederlands recht. Wij kunnen in het algemeen geen bescherming, garanties, immuniteit of schadevergoeding bieden.

 1. Privacybeleid

Wij vragen je om kennis te nemen van ons [Privacybeleid], zodat je op de hoogte bent van hoe we jouw gegevens verzamelen en gebruiken. De persoonlijke informatie die wij verzamelen worden opgeslagen en verwerkt in Nederland. Wij spannen ons in om deze gegevens in Nederland te houden, maar kunnen geen garanties bieden dat enig ander land waar wij, jij of een tussenpersoon faciliteiten hebben geen vat krijgt op jouw gegevens. Door gebruik te maken van onze diensten, stem jij in met een dergelijke overdracht van gegevens buiten Nederland.

 1. Inhoud die we hosten

Omdat wij een breed scala aan inhoud aanbieden die is geproduceerd of verzameld door jouw medegebruikers, kun je materiaal tegenkomen dat je beledigend, onjuist, misleidend, onjuist gelabeld of anderszins verwerpelijk vindt. We vragen je dan ook je gezonde verstand en een neutraal oordeel te gebruiken bij het gebruik van onze dienst.

Onze inhoud is voor algemene informatieve doeleinden. Hoewel we veel informatie hosten die betrekking heeft op juridische onderwerpen, is deze bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Deze moet niet worden opgevat als deskundig advies. Raadpleeg een onafhankelijke professional die gekwalificeerd is in het van toepassing zijnde rechtsgebied.

 1. Onthouden van bepaalde activiteiten

Ons project bestaat slechts dankzij de levendige gemeenschap van gebruikers zoals jij, die samen de inhoud schrijven en beheren. Wij verwelkomen jouw deelname aan deze gemeenschap. We raden je aan respectvol en beleefd te zijn in de omgang met anderen in de gemeenschap, dat je handelt in goed vertrouwen, en met anderen bijdragen en bewerkingen maakt om onze missie in te vullen. Bepaalde handelingen, legaal of illegaal, kunnen schadelijk zijn voor andere gebruikers en onze regels overtreden, en sommige handelingen kunnen invloed hebben op jouw aansprakelijkheid. Voor je eigen goed en dat van anderen, is het daarom van belang niet deel te nemen aan dergelijke activiteiten op onze sites. Deze activiteiten omvatten:

 • Anderen lastig vallen
 • Intimideren, bedreigen, stalken, spammen of vandalisme; en
 • Junkmail of spam aan andere gebruikers verzenden.
 • De privacy van anderen schenden
 • Inbreuk maken op de privacyrechten van anderen;
  • Vragen om persoonlijk identificeerbare gegevens ten behoeve van intimidatie, uitbuiting, schending van de privacy, of enig promotioneel of commercieel doel dat niet expliciet is goedgekeurd door de Openwet Foundation; en
  • Vragen om persoonlijk identificeerbare gegevens van iemand onder de leeftijd van 18 jaar voor een illegaal doel of het overtreden van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de gezondheid of het welzijn van minderjarigen.
 • Valse verklaringen geven, voordoen als een ander, of fraude
  Opzettelijk of bewust plaatsen van inhoud die smadelijk of lasterlijk is;
 • Valse of onjuiste inhoud toevoegen met de bedoeling te misleiden;
 • Je voordoen als een andere gebruiker of individu, jouw verbinding met enig individu of entiteit misrepresenteren, of de gebruikersnaam van iemand anders gebruiken met het doel te misleiden, en
 • Fraude plegen.
 • Inbreuk plegen
 • Inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken, patenten of andere eigendomsrechten onder van toepassing zijnde wetten. Onze diensten misbruiken voor andere illegale doelen
 • Het plaatsen van kinderpornografie of andere inhoud die van toepassing zijnde wetten met betrekking tot kinderpornografie overtreden;
 • Het plaatsen van obsceen materiaal dat onwettig is volgens de van toepassing zijnde wetten; en
 • De diensten gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is met de van toepassing zijnde wetgeving.
 • Betrokken zijn bij verstoring en illegaal misbruik van voorzieningen
 • Het plaatsen of verspreiden van inhoud die virussen, malware, wormen, Trojaanse paarden, kwaadaardige programmacode, of andere structuren die schade aan onze infrastructuur of systemen, of of die van onze gebruikers kunnen aanrichten;
 • Het geautomatiseerd gebruik van de site op en wijze die de diensten misbruikt of verstoort en niet vooraf is goedgekeurd door de Openwetgemeenschap;
 • Het verstoren van de diensten door het onnodig belasten van een Projectwebsite of de netwerken of servers verbonden met een Projectwebsite;
 • Het verstoren van de diensten door het overvoeren van enige Projectwebsite met communicatie of ander dataverkeer waaruit geen enkele serieuze intentie blijkt om de Projectwebsite te gebruiken waarvoor ze bedoeld is;
 • Het wetens, zonder autorisatie toegang verschaffen tot, knoeien met, of gebruiken van niet-openbare gebieden in onze computersystemen;
 • Het aftasten van, scannen op of testen van mogelijke kwetsbaarheden van enige van onze technische systemen of netwerken zonder toestemming tenzij aan de onderstaande vereisten is voldaan:
  • dergelijke handelingen misbruiken of verstoren onze technische systemen met netwerken niet onnodig; dergelijke handelingen zijn niet voor persoonlijk gewin (anders dan erkenning voor jouw werk);
  • Je rapporteert gevonden kwetsbaarheden aan ontwikkelaars van Dokuwiki (of-- jij repareert het zelf); en
  • Je onderneemt dergelijke handelingen niet met het voornemen te misbruiken of schade aan te richten.

We behouden ons het recht voor de bovenstaande voorwaarden naar eigen inzicht af te dwingen.

 1. Wachtwoordbeveiliging

U bent verantwoordelijk voor het geheim houden van jouw eigen wachtwoord en hoort dit nooit af te geven aan een derde partij.

 1. Handelsmerken

Hoewel je aanzienlijke vrijheid hebt voor het hergebruik van de inhoud van de website, is het van belang dat we onze handelsnaamrechten bij Openwet beschermen, zodat we onze gebruikers beschermen tegen frauduleuze imitatie. Daarom vragen we je onze handelsmerken te respecteren. Alle handelsnamen van Openwet behoren toe aan de Openwet en ieder gebruik van onze handelsnamen, handelsmerken, dienstenmerken, logo's of domeinnamen moet in overeenstemming zijn met deze Gebruiksvoorwaarden en in overeenstemming zijn met ons Handelsmerkbeleid.

 1. Licensering van de inhoud

Om vrije rechtskennis te laten groeien, moeten alle gebruikers die bijdragen toestemming geven aan iedereen om hun bijdragen vrij te kunnen distribueren en hergebruiken, mits dat gebruik gebeurt met een correcte naamsvermelding en dezelfde vrijheden voor hergebruik en distributie van toepassing zijn op het afgeleide werk. Om ervoor te zorgen dat ons doel om vrije informatie te vertrekken aan het grootst mogelijke publiek, vereisen we dat alle toevoegingen gelicenseerd zijn, zodat deze vrij te gebruiken zijn door iedereen die er toegang toe wil hebben.

U gaat akkoord met de volgende licentievoorwaarden:

Teksten waarvan jij de auteursrechten bezit: Als je teksten toevoegt waarvan jij de auteursrechten hebt, ga je akkoord met het vrijgeven van de teksten onder de volgende licentie: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Unported Licentie (“CC BY-SA”), en GNU Free Documentation License (“GFDL”) (zonder versie, zonder beperkende toevoegingen, voorvoegsels of achtervoegsels). Hergebruikers mogen zich houden aan één of beide licenties. Houd er rekening mee dat deze licenties commercieel gebruik van jouw bijdragen toestaan, zolang dit gebruik in overeenstemming is met de voorwaarden.

Naamsvermelding:

 • Naamsvermelding is een belangrijk onderdeel van deze licenties. Wij zien dat als ere wie ere toekomt - aan auteurs zoals jijzelf. Als je tekst bijdraagt, ga je akkoord met naamsvermelding op een van de volgende wijzen: Via een hyperlink (waar mogelijk) of een URL naar de pagina waaraan je hebt bijgedragen (omdat iedere pagina een geschiedenispagina heeft waarop alle auteurs en bewerkers worden weergegeven);

 • Via een hyperlink (waar mogelijk) of een URL naar een alternatieve, stabiele online kopie die vrij toegankelijk is, die voldoet aan de licentievoorwaarden, en die wat betreft naamsvermelding van auteurs gelijk is aan de naamsvermelding op de website; of

 • Via een lijst met alle auteurs (waarbij iedere lijst met auteurs geschoond mag worden van auteurs met erg kleine of irrelevante bijdragen).

Importeren van tekst: je mag tekst importeren die je elders hebt gevonden of die je samen met anderen hebt geproduceerd, maar in dat geval garandeer je dat de tekst beschikbaar is onder voorwaarden die compatibel zijn met de licentie CC BY-SA 4.0 ("CC BY-SA"). Inhoud die alleen beschikbaar is onder de GFDL is niet toegestaan.

Je gaat ermee akkoord dat als je tekst importeert onder een CC-BY-SA-licentie die naamsvermelding vereist, je de auteur(s) op een redelijke wijze moet vermelden. Waar een dergelijke naamsvermelding gewoonlijk wordt uitgevoerd via een verwijzing naar een geschiedenispagina (zoals bij het binnen Openwet kopiëren van teksten), is het voldoende om naamsvermelding te geven in de bewerkingssamenvatting, die bij het importeren van tekst is opgenomen in de paginageschiedenis. De eisen voor naamsvermelding zijn in sommige omstandigheden te opdringerig (onafhankelijk van de licentie), en het is voorstelbaar dat de Openwet-gemeenschap om die reden besluit dat tekst niet gebruikt kan worden.

Niet-tekstuele media: Niet-tekstuele media op de site zijn beschikbaar onder een verscheidenheid aan licenties die in het algemeen onbeperkt hergebruik en verspreiding toestaan.

Geen herroeping van de licentie: behalve als, consistent met jouw licentie, jij ermee akkoord gaat dat je enige licentie die je onder deze Gebruiksvoorwaarden hebt verleend voor tekst of niet-tekstuele inhoud die je hebt bijgedragen aan het project, niet eenzijdig herroept of tracht ongeldig te laten verklaren, zelfs als je onze diensten niet langer gebruikt.

Inhoud in het publieke domein: Inhoud waar geen auteursrecht op rust, waar afstand is gedaan van het auteursrecht, waar toestemming is gegeven voor gebruik zonder een enkele beperking, ofwel inhoud uit het publieke domein gebruiken we graag. Het is echter van belang dat je de publieke domein status bevestigd. Wanneer je inhoud uit het publieke domein bijdraagt, garandeer je dat het materiaal zich daadwerkelijk in het publieke domein bevindt, en ga jij akkoord met het op de correcte wijze daarvan labelen.

Hergebruik: Hergebruik van inhoud die we hosten is welkom, ook al bestaan er uitzonderingen voor de inhoud die is bijgedragen als citaatexceptie of soortgelijke vrijstellingen van het auteursrecht. Hergebruik moet voldoen aan de onderliggende licentie(s).

Wanneer jij een tekstpagina die is gemaakt door de Openwetgemeenschap hergebruikt of verspreidt, ga jij akkoord met vermelden van de auteurs op een van de volgende wijzen:

 • Via een hyperlink (waar mogelijk) of een URL naar de pagina of pagina's die jij hergebruikt (omdat iedere pagina een geschiedenispagina heeft waarop alle auteurs en bewerkers worden weergegeven);

 • Via een hyperlink (waar mogelijk) of een URL naar een alternatieve, stabiele online kopie die vrij toegankelijk is, die voldoet aan de licentievoorwaarden, en die wat betreft naamsvermelding van auteurs gelijk is aan de naamsvermelding op de website; of

 • Via een lijst met alle auteurs (waarbij iedere lijst met auteurs geschoond mag worden van auteurs met erg kleine of irrelevante bijdragen).

Als de tekst is gekopieerd vanuit een andere bron, dan is het mogelijk dat die tekst is gelicenseerd onder een compatibele CC-BY-SA-licentie, maar niet GFDL (zoals hierboven beschreven in "Tekst importeren"). In dat geval, ga jij akkoord met het voldoen aan de compatibele licentie CC-BY-SA en kun je de tekst niet ook licenseren onder de GFDL. Om de licentie te bepalen die van toepassing is voor de tekst die jij wilt distribueren of hergebruiken, dien jij de voettekst van de pagina te bekijken, als ook de paginageschiedenis en de overlegpagina.

Wees je er daarnaast van bewust dat tekst die afkomstig is van externe bronnen en geïmporteerd is op de site een licentie kan hebben die aanvullende voorwaarden met betrekking tot naamsvermelding kan hebben. Gebruikers gaan ermee akkoord dat deze aanvullende eisen met betrekking tot naamsvermelding duidelijk worden aangegeven.

Voor alle niet-tekstuele media, ga je akkoord met onder welke licentie dan ook het werk beschikbaar is gemaakt (wat ontdekt kan worden door te klikken op het werk en door te kijken naar de licentieparagraaf op de beschrijvingspagina van het bestand of door de van toepassing zijnde pagina met brontekst voor dat werk te controleren). Als je enige inhoud die wij hosten hergebruikt, gaat je akkoord met het voldoen aan de relevant eisen voor naamsvermelding van de onderliggende licentie of licenties.

Wijzigingen of aanvullingen op materiaal dat je hergebruikt: Bij het aanpassen of het maken van toevoegingen aan de tekst die je hebt verkregen van de website, ga je akkoord met het licenseren van de gewijzigde of toegevoegde inhoud onder de licentie CC-BY-SA 4.0 of een later versie.

Bij het aanpassen of het maken van aanvullingen op enige niet-tekstmedia die je hebt verkregen van de website, ga je akkoord met het licenseren van de gewijzigde of toegevoegde inhoud in overeenstemming met de licentie waaronder het werk ter beschikking is gesteld.

Voor zowel tekstuele inhoud als niet-tekstuele mediabestanden, ga je akkoord met de voorwaarde om duidelijk aan te geven dat het werk is aangepast. Als je tekstuele inhoud hergebruikt in een wiki, dan is het voldoende om in de geschiedenispagina aan te geven dat je een wijziging hebt gemaakt. Voor iedere kopie of aangepaste versie die je verspreidt, ga je akkoord met het opnemen van een licentietekst die aangeeft onder welke licentie het werk beschikbaar is, vergezeld van een hyperlink of een URL naar de tekst van de licentie of een kopie van de licentie zelf.

 1. Nakomen van Notice & Takedown-verzoeken

Openwet wil er voor zorgen dat de inhoud die we hosten hergebruikt kan worden door anderen zonder de angst voor aansprakelijkheid of inbreuk te maken op de eigendomsrechten van anderen. Wij vinden het eerlijk naar onze gebruikers, als ook naar andere makers en auteursrechthebbers, dat wij berichten over vermeende overtredingen die voldoen aan de met de formaliteiten van Notice & Takedown-verzoeken [link] in behandeling nemen. Op grond van die richtlijn, zullen wij, in de juiste omstandigheden, gebruikers van ons systeem en het netwerk weren die herhaaldelijk inbreuk maken.

Als jij de eigenaar bent van inhoud die onjuist wordt gebruikt op de site zonder jouw toestemming, dan kun je verzoeken om deze inhoud te laten verwijderen met een Notice. Om een dergelijk verzoek in te dienen, kun je een e-mail sturen naar openwet(at)iura.io.

Als alternatief kun je een verzoek richten tot onze gemeenschap, die auteursrechtenkwesties vaak sneller en efficiënter afhandelt dan wordt voorgeschreven door N&T. In dat geval kun je een bericht plaatsen waarin je jouw zorgen over jouw auteursrechten toelicht.

 1. Websites en bronnen van derde partijen

Jij en alleen jij bent verantwoordelijk voor jouw gebruik van enige website of bron van een derde partij. Hoewel de website verwijzingen bevat naar websites en bronnen van derde partijen, onderschrijven wij deze niet en zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, of de daarmee verband houdende inhoud, producten of diensten (inclusief, zonder beperking, eventuele virussen of andere schadelijke functies), noch hebben we enige verplichting om dergelijke inhoud van derde partijen te monitoren.

 1. Websitebeheer

De gemeenschap heeft de primaire rol om beleid vast te stellen en af te dwingen. In een buitengewoon geval kan de behoefte ontstaan, of kan de gemeenschap kan ons vragen om een bijzonder problematische gebruiker aan te spreken vanwege aanzienlijke verstoring of schadelijk gedrag. In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor, maar hebben niet de verplichting om: Jouw gebruik van de dienst te onderzoeken (a) om te bepalen of een schending van deze Gebruiksvoorwaarden, Projecteditiebeleid, of andere toepasselijke wetgeving of beleid heeft plaatsgevonden, of (b) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, wettelijke procedure of een overheidsverzoek;

Fraude, beveiliging of technische problemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken of te reageren op gebruikersverzoeken;

De toegang tot de bijdragen van enige gebruiker die deze Gebruiksvoorwaarden schendt te weigeren, uit te schakelen of beperkt toegankelijk te maken;

Een gebruiker het bewerken of bijdragen onmogelijk te maken door deze te verbannen of de gebruiker te blokkeren of de toegang te ontzeggen wegens handelingen die strijdig zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief voor het herhaaldelijk inbreuk maken op auteursrechten;

Juridische stappen te ondernemen tegen gebruikers in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden handelen (inclusief rapportages aan opsporingsdiensten); en

De website te kunnen beheren op een wijze waardoor die correct functioneren mogelijk maakt en de rechten, eigendommen en veiligheid van onszelf en onze gebruikers, licentiehouders, partners en het publiek beschermt.

In het belang van onze gebruikers en de dienst, in de extreme omstandigheid dat op grond van deze bepaling de toegang tot zijn of haar gebruiker voor enig individu is geblokkeerd, is het voor hem of haar verboden om een andere gebruiker aan te maken op, of te gebruiken op, of toegang te zoeken tot de site, tenzij wij daarvoor expliciet toestemming hebben verleend. Zonder het gezag van de gemeenschap te beperken, zal Openwet geen gebruiker uitsluiten van kunnen bewerken of bijdragen, of een gebruiker blokkeren enkel en alleen vanwege kritiek op het te goeder trouw zijn zonder dat deze Gebruiksvoorwaarden of het beleid van de gemeenschap wordt geschonden.

De Openwetgemeenschap en haar leden kunnen ook actie ondernemen als dat is toegestaan door beleid dat door de gemeenschap is opgesteld voor de specifieke projecten, inclusief, maar niet beperkt tot, waarschuwen, onderzoeken, blokkeren of verbannen van gebruikers die het beleid schenden.

Het blokkeren, verbannen of de toegang ontzeggen van een gebruiker onder deze bepaling vindt plaats in overeenstemming met paragraaf 12 van deze Gebruiksvoorwaarden.

 1. Beëindiging van deze Overeenkomst

We hopen dat je gebruik blijft maken van onze dienst en blijft bijdragen aan het project. Toch kun je te allen tijden ophouden met het gebruiken van onze diensten. In bepaalde (hopelijk onwaarschijnlijke) omstandigheden kan het noodzakelijk zijn voor onszelf of de Openwetgemeenschap of haar leden (zoals beschreven in Paragraaf 10) om een deel of het geheel van onze diensten te beëindigen, deze Gebruiksvoorwaarden beëindigen, jouw gebruiker of toegang blokkeren, of jou als gebruiker te verbannen. Als jouw gebruiker of toegang is geblokkeerd of anderszins niet langer bruikbaar is om welke reden dan ook, blijven jouw openbare bijdragen openbaar (onderhavig aan van toepassing zijnd beleid), en, tenzij wij je anderszins berichten, heb je nog steeds toegang tot onze openbare pagina's enkel en alleen voor het doel om openbare inhoud van de site te kunnen lezen. In dergelijke gevallen is het echter mogelijk dat je niet langer toegang hebt tot jouw gebruiker of jouw instellingen. We behouden onze het recht voor de diensten op enig moment te beëindigen, met of zonder opgaaf van reden, en met of zonder kennisgeving. Zelfs nadat je de diensten niet langer kunt gebruiken of deelnemen omdat je bent verbannen, geblokkeerd of geschorst, blijven deze Gebruiksvoorwaarden geldig met betrekking tot de relevante onderdelen, inclusief de Paragrafen 1, 3, 4, 6, 7, 9-14 en 16.

 1. Geschillen en jurisdictie

We hopen dat er geen ernstige meningsverschillen ontstaan waar je bij betrokken bent, maar in het geval er een geschil ontstaat, raden we je aan tot een oplossing te komen door middel van een geschillenprocedure. Als je een rechtsvordering tegen ons in wilt dienen, ga jij akkoord met het uitsluitend kunnen indienen bij de rechtbank te Amsterdam in Nederland. Je aanvaardt tevens dat Nederlands recht van toepassing is op deze Gebruiksvoorwaarden, evenals op elke rechtsvordering welke tussen jou en ons zou kunnen ontstaan (zonder verwijzing naar conflicteren van juridische principes).

 1. Voorbehoud

Bij Openwet doen we ons best om educatieve en informatieve inhoud te bieden aan een breed publiek, maar voor jouw gebruik van onze diensten ben jijzelf als enige verantwoordelijk. Wij bieden deze diensten "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is" aan, en wij wijzen expliciet enige expliciete of impliciete garantie af, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties voor verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreukmakend. Wij bieden geen garantie dat onze diensten aan jouw eisen voldoen, veilig zijn, beveiliging bieden, tijdig zijn, accuraat zijn, of vrij van fouten zijn, of dat jouw gegevens veilig zijn.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, gegevens of handelingen van derde partijen, en jij pleit ons, onze bestuurders, medewerkers vrij van enige (schade)claims, bekend en onbekend, die voortkomen uit of op enige wijze verbonden zijn met enige claim die je bij enige van die derde partijen hebt uitstaan. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen van ons of via of door onze diensten creëert geen garantie die niet uitdrukkelijk vermeld staat in deze Gebruiksvoorwaarden.

Al het materiaal dat je hebt gedownload of anderszins hebt verkregen door middel van jouw gebruik van onze diensten, heb je verkregen naar jouw eigen oordeel en op eigen risico, en alleen jij bent verantwoordelijk voor enige schade aan jouw computersysteem of verlies van gegevens die het resultaat is van het downloaden van enig materiaal. Je stemt ermee in dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor het verwijderen van, of het niet op opslaan of verzenden van, enige inhoud of communicatie die door de dienst wordt geleverd. Wij behouden ons het recht voor om het gebruik en de opslag naar eigen inzicht te beperken op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van ons is beperkt tot een maximum van EUR 2.000. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt één jaar nadat je bekend wordt of redelijkerwijs bekend kan zijn met het bestaan van de schade.

 1. Aanpassen van deze Gebruiksvoorwaarden

Net als dat de inbreng van de Openwetgemeenschap essentieel is voor de groei en het onderhoud van de projecten, zijn wij van mening dat de inbreng van de gemeenschap essentieel is om met deze Gebruiksvoorwaarden onze gebruikers goed te bedienen. Het is ook essentieel voor een eerlijk contract. Daarom bieden wij deze Gebruiksvoorwaarden, alsmede aanzienlijke toekomstige herzieningen van deze gebruiksvoorwaarden, aan de gemeenschap aan voor commentaar gedurende ten minste dertig (30) dagen voor het einde van de inspraakperiode. Voor wijzigingen om juridische of administratieve redenen, om een onjuiste bewering te corrigeren, of wijzigingen in reactie op opmerkingen van de gemeenschap, is er een inspraakperiode van ten minste drie (3) dagen.

Omdat het nodig kan zijn om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, zullen wij van dit voornemen van dergelijke wijzigingen kennisgeven en de gelegenheid geven opmerkingen te maken de website en via een melding op het weblog van Openwet. We vragen jou ook de meest up-to-date versie van deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te beoordelen. Door jouw verdere gebruik van onze diensten aanvaard je de gewijzigde Gebruiksovereenkomst, nadat deze tot stand is gekomen met inachtneming van de kennisgeving en herzieningsperiode. Om Openwet en andere gebruikers zoals jijzelf te beschermen, kun je geen gebruik maken van onze diensten als je niet akkoord gaat met onze Gebruiksvoorwaarden.

 1. Overige voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden creëren geen arbeidsrelatie, agentschap, partnerschap, freelanceovereenkomst of joint venture tussen jou en ons, Openwet. Als je geen aparte overeenkomst met ons hebt getekend, zijn deze Gebruiksvoorwaarden de gehele overeenkomst tussen jou en ons. Als er een conflict bestaat tussen deze Gebruiksvoorwaarden en een ondertekende schriftelijke overeenkomst tussen jou en ons, geldt de bepaling uit de ondertekende overeenkomst.

Je gaat akkoord met het ontvangen van berichten, inclusief die over wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden, per e-mail of via berichten op de website.

Als wij om welke reden dan ook enige voorziening uit deze Gebruiksvoorwaarden niet toepassen of afdwingen, maakt dat de betreffende voorziening niet nietig.

Je begrijpt dat je, tenzij dat door ons is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd, geen verwachting van compensatie voor enige activiteit, bijdrage of idee mag hebben dat jij ons, de gemeenschap of de Openwetprojecten of website geeft.

[Niettegenstaande] enige andersluidende bepaling in deze Gebruiksovereenkomst, wijzigen wij (Openwet) ons en jij jouw akkoord met het niet aanpassen van de van toepassing zijnde voorwaarden en vereisten van een vrije licentie die van kracht is op het project of website, als die vrije licentie is toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden.

Als enige voorziening of deel van een voorziening van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden, dan wordt die voorziening of deel van die voorziening als van deze Gebruiksvoorwaarden af te zonderen gezien en wordt deze afgedwongen zoveel als mogelijk, en alle overige voorzieningen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig in stand.

 1. Disclaimer/vrijwaring

Openwet kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden in de gegevens of informatie op deze site. Daar waar informatie of gegevens op deze site door derden worden ingevoerd, is Openwet ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid of volledigheid van deze geplaatste informatie of gegevens. Openwet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve gegevens of informatie op de website.

Delen van deze voorwaarden zijn afgeleid van de Wikifoundation https://wikifoundation.org/wiki/Gebruiksvoorwaarden