Open de wet.

Maak kennis van het recht vrij en toegankelijk.
Openwet maakt wetten, rechtspraak en literatuur beschikbaar voor iedereen.

Help dit project te ontwikkelen Duik de boeken in

"Ieder persoon dient de mogelijkheid te hebben het recht te begrijpen, zonder belemmering, zonder uitzondering."

Wetten.

Kennis van het recht begint bij de wet. De overheid maakt de wetten beschikbaar die in Nederland gelden. Openwet presenteert deze wetten op een overzichtelijke en volledige manier. Help ons namen te geven aan deze wetsartikelen.

'Er bestaat geen auteursrecht op wetten, besluiten en verordeningen, door de openbare macht uitgevaardigd, noch op rechterlijke uitspraken en administratieve beslissingen.' - artikel 11 Auteurswet

Rechtspraak.

De rechter geeft invulling aan de wet. Om de wet te begrijpen heb je vaak rechtspraak nodig om tot een juiste interpretatie te komen. Openwet geeft je een overzicht met de bekendste rechtspraak en aan jou de mogelijkheid om deze samen te vatten.

'Er bestaat geen auteursrecht op wetten, besluiten en verordeningen, door de openbare macht uitgevaardigd, noch op rechterlijke uitspraken en administratieve beslissingen.' - artikel 11 Auteurswet

Wiki's.

Literatuur maakt wetten en rechtspraak toegankelijk. Juristen schrijven artikelen om wetten en rechtspraak te verbinden aan de huidige tijd. Bij elk wetsartikel en gerechtelijke uitspraak kun jij eigen literatuur delen.

Deel en gebruik rechtskennis.
Ook Opera, ja.

Toegankelijk op elk apparaat.

Ook Opera, ja.

Voor elke moderne browser.